Het natuurlijk ritme - December

Marcel Tjepkema

Publicatie

08.12.2022

Leesduur

5 min

We leven inmiddels in de maand december, de laatste maand van het jaar. Je kunt zeggen dat december gaat over kaal durven worden net als de bomen buiten, over terugkeren naar je kerntaken en kernvragen én over terugkeren naar binnen, naar het meest wezenlijke van jezelf dat niet over te dragen is. Er is geen maand in het jaar die meer over ontvankelijkheid en over stil worden gaat dan december. Daarmee bedoelen we dat je het leven in deze tijd probeert te volgen; je bent toegewijd. Dat kan alleen als je stil bent. Je leert er meer over in deze longread.

Liever luisteren? Onderaan deze longread vind je de podcast.

Vernieuwing

Als je al langer deze longreads volgt, dan is het volgende herhaling. Vertrouw erop dat het geen kwaad kan om vaker de basis tot je te nemen. Vaak genoeg lees of hoor je het net weer even anders en zak je er nog dieper in. De basis is dat ieder levend wezen drie fasen kent: een expansiefase, een contractiefase en een statische fase. Je kunt ook zeggen: ‘Alle levende wezens hebben een periode waarin ze uitdijen, waarin ze groeien en zichtbaar naar buiten gaand groter worden. Dan volgt een periode van naar binnen keren, contractie. En daarna is er een periode van stilte.’ Dit is dus de beschrijving van een natuurlijk levensritme.

Voorbeelden

Het levensritme is bijvoorbeeld ook terug te vinden in het ritme van de ademhaling. De inademing is de periode van expansie. De uitademing is de periode van contractie en de periode van stilte is de fase tussen de in- en de uitademing. Voor het ritme van dag- en nacht geldt precies hetzelfde. De dag is de periode van groei, van naar buiten gaan. De avond en de nacht vormen min of meer de contractiefase. En zo vlak voor 07:00 uur is er een periode waarin het heel stil is. Dit is ook de fase waarin je het beste kunt mediteren. De helende kracht van de aarde om je heen is dan het grootst.

Seizoenen

In het ritme van de seizoenen gaan de lente en de zomer over groei. De herfst en de winter gaan over naar binnen keren. En de periode tussen kerst en Driekoningen is de fase van stilte. Die periode wordt ook wel de twaalf heilige nachten genoemd, maar je zou ook etmalen kunnen zeggen omdat er overdag net zo veel gebeurt. In die twaalf dagen en twaalf nachten - in die stilte - onstaat de mal die de blauwdruk vormt voor het komende jaar. De periode van stilte is daarom de opmaat naar het nieuwe jaar. De kiemen worden daar gelegd. Nu is er een wetmatigheid in het ritme van expansie, contractie en stilte. Die wetmatigheid is dat stilte alleen kan komen als er werkelijk sprake is geweest van contractie en nieuwe groei kan alleen komen als er stilte is geweest.

Contractie

Bij een normaal en natuurlijk ritme beginnen in de expansiefase de zaadjes – die geplant zijn – te groeien. Voor jezelf kun je die zaadjes zien als opkomende ideeën, gedachtes, gevoelens die je leert beheersen, enzovoort. Op alle vlakken is er in de lente groei met veel mogelijkheden tot vormen van ontvouwing later in het jaar. Na de lente komt de zomer. Dat is de periode van volle bloei. En na de zomer begint de periode van contractie. Contractie gaat over rijping en betekent dat je de balans opmaakt. Je verstevigt wat je tot dan toe verworven hebt. Soms kun je je afvragen waar contractie nou goed voor is. Dat is eigenlijk dezelfde vraag als de vraag waarom we moeten slapen als mens. Waarom niet doorleven in het donker? Het antwoord is dat we moeten slapen om dat wat we in de dag hebben opgedaan in de nacht te verwerken. Als je niet goed slaapt, dan verwerk je niets en kom je uiteindelijk niet in de stilte. Dan is er dus ook geen nieuwe expansie mogelijk.

December

Als je het proces van een jaar goed begrijpt, dan begrijp je dat je de winter kunt zien als de nacht van het jaar. Het is de slaapperiode. De zichtbare wereld is kaal. Buiten is het nat en koud en naar binnen keren is noodzakelijk. Je kunt zeggen dat er in deze periode uiterlijk rust is, innerlijk is er een onzichtbare groei; groei gehuld in rust. In de winter leer je om maximaal naar binnen toe te keren en in die naar binnen kering vindt er meer worteling plaats. De maand december is een hele belangrijke maand in dit proces. Eigenlijk gaan we nu naar die fase vlak voor 07:00 uur in de ochtend. Het is het einde van de uitademing.

Opruimproces

De afgelopen weken ben je (hopelijk) bezig geweest met het afscheid nemen van illusies en de start van een opruimproces. Zo werk je naar de stilte toe. Opruimen betekent wegdoen wat niet meer aan de orde is, wat het leven niet meer doorlaat. Door middel van het opruimen en afscheid nemen, maak je je klaar voor de rust van de kerstperiode. Als je dat namelijk niet goed doet, dan zal in die periode ‘oude rommel’ blijven bestaan en je lastig vallen. Het hele proces gaat dus in de kern over losmaken en ruimte maken voor jezelf. Je maakt ruimte door afscheid te nemen en op te ruimen. Dat doe je letterlijk, maar vooral ook energetisch.

Opgeruimde geest

Opruimen kan op heel veel vlakken. Je bureau, je computer, thuis. Je ruimt je oude dossiers op. Je ruimt in je relaties op wat niet meer gaat. Enzovoort. Welke stukken heb je niet meer nodig? Hoe is de map-indeling op je computer? Klopt die nog met waar je mee bezig wilt? Klopt die met de kiemen die je wilt leggen voor volgend jaar? Komen er nieuwe mappen bij of niet? Zorg dat je zeker vóór 15 december alles opgeruimd hebt. Dat geeft je een opgeruimde geest en dat helpt je om ontvankelijk te worden. En wees gerust, als je eenmaal in de flow van het opruimen zit, dan wordt het vanzelf stil.

Drie-eenheid

Als het je lukt om stil te worden, dan word je ontvankelijk voor wat het leven van je vraagt. Over stilte is veel te zeggen. Persoonlijk vind ik het belangrijkste dat je begrijpt dat er een soort van drie-eenheid bestaat. De start is rust. Er is altijd eerst rust. Daarna komt er past stilte en pas na de stilte komt er iets wat op leegte lijkt. Als er geen rust is, komt er geen stilte. Als er geen stilte is, komt er geen leegte. Als er geen leegte is, komt er geen maximale ontvankelijkheid. Stilte is dat het stiller wordt. De tetteraar in je hoofd wordt minder luid. Bij leegte is er alleen nog een ‘waarnemer’ die de stilte waarneemt. Een belangrijke les in december is om altijd eerst tot rust te komen. Uitrusten is overigens niet hetzelfde als rusten. Uitrusten doe je als je na een lange dag werken thuiskomt. Als je uitrust, dan ben je eigenlijk nog bezig met het verwerken van de dag. Pas daarna kom je tot rust. Als je dus rond de kerst stiller wilt zijn, dan start je rond twintig december met uitrusten.

Volgen

De belangrijkste les is om in december te laten gebeuren wat het leven wil dat er gebeurt. Probeer te volgen. Probeer net zo goed te volgen als dat je je ademhaling kunt volgen tijdens een meditatie. In de Chinese filosofie wordt gezegd: ‘wie de leiding neemt, zal verdwalen, wie volgt, vindt leiding.’ Dat betekent dat je de levensstroom volgt. Ook als deze dwars tegen je persoonlijkheid ingaat. Volgen betekent ook dat je moet leren omgaan met het niet-weten. Deze periode kun je zien als de weg van het weten naar het niet weten. Alles kan, maar je weet niet precies wat het zal worden. In onze Westerse cultuur is het niet-weten een groot taboe. De spanning ervan is haast niet uit te houden.

Ongemakkelijk

Het is overigens echt niet dat je de hele dag moet mediteren. Forceer ook niets. Meditatie mag niet geforceerd worden. De stilte en de leegte komen niet als je geforceerd hebt of bent. Het gaat erover dat je in deze periode goed aan jezelf toekomt. Zorg dat er iets is waarmee je je ziel kunt voeden. Nu is het zo dat op het moment dat je met verstilling bezig bent en het lukt je om stil te worden, dan stoot je altijd tegen dingen aan. Als je stil wordt, dan komen namelijk de dingen naar boven die je niet verwerkt hebt. Dat wat niet verwerkt is, wil zich altijd ergens aan hechten. Vaak zijn dat de ruzies in december. De vraag is dan hoe je weer naar die verstilling gaat als dat gebeurt. Probeer daar een antwoord op te vinden in deze tijd en probeer het te herkennen. Dat helpt je om rustig(er) te blijven.

Bedding

De kunst is om te zorgen voor een goede bedding waarin rust en stilte kunnen heersen. Wat moet er nog voor de vakantie? Kun je het over de vakantieperiode heen tillen naar de tweede week van januari en wat gebeurt er dan? Hoe wil je de periode van kerst doorbrengen? Kun je zorgen dat het jouw kerst wordt en kun je een planning rond deze periode maken? Als je dat niet doet, dan word je gevraagd en kun je geen ‘Nee’ meer zeggen. Dan doe je mee aan de kerst van de ander. De meeste kerstvieringen zorgen voor gedoe omdat we het niet goed regelen. Door het goed te regelen zorg je voor een soort van defensie om je heen en komt er ruimte. Uiteindelijk wil je dat de periode na kerst zo stil mogelijk kan worden.

Niets nieuws

Ben je nieuwsgierig bent naar nog meer tips? Til ieder initiatief dat na tien december op je af komt over kerst en oud & nieuw heen tot na zes januari. Dit is niet meer de tijd om iets nieuws beginnen. Ook grote beslissingen moet je nu niet nemen. Eigenlijk gebeurt er in deze periode praktisch gesproken ook niets meer in dit land. Na twintig december komt over het algemeen alles stil te liggen, ook al doen we vaak nog druk. Hetzelfde is dat december niet de tijd is om richting te geven of een nieuwe visie of een nieuw beleid te ontwikkelen. Als je dat wel probeert, dan zul je zien dat het overleg altijd vastloopt. De energie loopt direct weg van tafel. Til daarom ook het overleg over nieuwe zaken over kerst en oud & nieuw heen. Na zes januari is dit het eerste dat aan de orde komt. Overleg tot die tijd alleen over het afronden van zaken. Als je deze tips serieus neemt, dan zul je merken dat het stapje voor stapje rustig(er) wordt.

Geboeid? Mail ons

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand. Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met macht en strijd en hoe je doorbraken realiseert. Ook kun je jezelf de nodige vragen stellen om stiller te worden. Als je hier meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info@clubgroeneveld.nl. Je krijgt dan de uitgebreide longread en audio opname toegestuurd.

Heb het goed in december. Een hele fijne stilte gewenst.

---

Alle artikelen, podcasts en programma’s, die we maken over het vinden en volgen van een natuurlijk ritme zijn geïnspireerd op het werk (o.a. boek, podcasts) van Jaap Voigt. Jaap is onder meer adviseur, leraar, mede-oprichter van het ITIP en ook auteur van vele boeken, waaronder het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’. Met Jaap hebben we in de afgelopen jaren een fijne, warme en voor ons belangrijke band opgebouwd. Hij hielp ons met de opzet en verdieping van Club Groeneveld en leerde ons om de inhoud centraal te stellen. Zo ontstond onze eigen liefde voor de studie naar het ritme van de seizoenen. Ben je benieuwd naar het boek van Jaap Voigt? Je bestelt het hier.

Meer voeding voor jou

Verder de diepte in