< Terug

Elsemiek Meijs

Gebruikmakend van organisatie- en familieopstellingen maakt Elsemiek systemen en patronen zichtbaar.

Ze begeleidt bij vraagstukken over leiderschap, groei en ontwikkeling, samenwerking, communicatie, en relaties met de omgeving. Maar ook over zingeving, gevoel van vastlopen en balans in werk en leven.

Mensen eigenaar laten worden van hun eigen verhaal, daar is ze op uit. Het verhaal over waar ze vandaan komen, wat ze drijft, waar hun kwetsbaarheid en pijn zit, welke patronen ze volgen. Met dat verhaal kunnen ze makkelijker in verbinding met anderen komen en beter eigen keuzes maken.

Ze kan niet anders dan Ā“om een hoekjeĀ“ te kijken: door niet alleen naar het gedrag van een individu te kijken maar ook naar de dynamiek van de systemen waarin deze persoon werkt of is opgegroeid. Dit systemisch kijken past ze ook toe als begeleider van organisatie- en familieopstellingen. Ze zet regelmatig filmbeelden in: die inspireren en leiden tot bewustwording op een dieper niveau.

Elsemiek is oorspronkelijk opgeleid als informatica ingenieur in Delft en werkte jarenlang als manager in het bedrijfsleven

Waarom doe je het werk dat je doet?

Als ingenieur ben ik opgeleid met het uitgangspunt dat je problemen oplost door in te zoomen op de details en die te analyseren. Het was voor mij een grote stap om ook uit te gaan zoomen en naar een organisatie of familiesysteem als geheel te leren kijken: als een levend en zelfregulerend systeem. En daarbij oordeel-loos waar te durven nemen wat zich aan informatie toont, met de bereidheid om alle kennis die ik heb naast me neer te leggen. Ik koester de mogelijkheden die zich openen door nu ook anders te kijken. Met de erkenning dat het onbewuste een grote sturende factor is in het menselijk handelen. Groter dan ik voor mogelijk had gehouden.

Precies deze beweging, het uitzoomen, zonder oordeel waarnemen, vanuit het niet weten, het onbewuste boven water halen, gun ik mensen in organisaties ook, en leiders in het bijzonder.

Elsemiek over OBL en Club Groeneveld:

ā€œOBL en Club Groeneveld staan voor mij voor het streven naar meer menselijkheid, naar meer 'heel zijnā€ als mens. In onze relaties, onze organisaties en ons leiderschap. OBL en Club Groeneveld laten zien op zoek te zijn naar voeding voor de menselijke ziel, op allerlei manieren. Via de natuur, kunst, schoonheid. Via de erkenning van het universele in ons allen. Het thema van menselijkheid is voor mij de bron waar vanuit ik wil werken en leven, en daarom verbind ik me heel graag met het team.ā€œ

Verder lezen

Boekentip

Een boek over organisatie ontwikkeling, gezien vanuit een systemisch perspectief. Een aanrader voor iedereen die graag eens op een hele andere manier naar de werkelijkheid van (bewegingen van) organisaties wil leren kijken.

Elsemiek Meijs