< Terug

Ons verhaal

Over OPEN Business Leaders

Wie is OPEN Business Leaders? Dat is een vraag die we vaker horen. OPEN Business Leaders is vooral het zichtbare deel van een veel grotere wereld die gaat over wezenlijke inspiratie, leiderschap, mens blijven, vernieuwing, bezinning en vooruitgang.

Turbulente tijd

Het is duidelijk dat we in een tijd leven waarin vele diepliggende onvolkomenheden in onze samenleving aan de oppervlakte komen en we met een groot aantal crisis tegelijk te maken hebben. De tijd gaat gepaard met hevige turbulentie en onzekerheid. Je kunt het zien als de gevolgen van een orkaan die de afgelopen jaren over de wereld raast.

Koers bepalen

De gesprekken die wij met veel leiders van nu hebben, maken ons bewust van de enorme impact van deze orkaan. Het is moeilijk om koers te bepalen omdat er minder vaste punten zijn waarop gestuurd kan worden. En ook weten we inmiddels dat vele denkmodellen en structuren van nu verstard zijn geraakt en geen dragende kracht meer hebben. Het zijn als het ware gevangenissen geworden en de vraag is wat de tralies kan openbreken.

Overgangsperiode

Je kunt de tijd daarom duiden als een periode van grote overgang. Daarin is meer nodig dan een betere uitwerking van het bestaande, een betere ideologie, het bijvoorbeeld leren omgaan met crisis, het leidinggeven aan een digitale transformatie of het leren sturen op wendbaarheid en veerkracht. Deze richtingen zijn uiteraard helpend, maar uiteindelijk stellen ze onvoldoende gerust.

Identiteit

De werkelijke opgaven waar we voor staan zijn fundamenteler van aard en liggen op een dieper niveau. We komen dan meer op het gebied van onze identiteit, wie we zijn als mens en waar we vandaan komen. De geschiedenis leert ons dat vroeg of laat voor iedereen duidelijk zal worden dat we moeten stilstaan bij onze menselijke natuur en ons de vraag moeten stellen wie we eigenlijk denken te zijn en ook wie we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te scheppen voor onszelf en voor het overige leven op aarde.

Je kunt zeggen dat het belangrijk is om een nieuwe taal te ontwikkelen om de mens van nu te beschrijven. Dat doen we het beste samen.

Wij geloven er sterk in dat voor deze overgang plekken nodig zijn. Ook dat is altijd zo geweest. Plekken die helpen om met gelijkgestemden samen te komen en met deze taal aan de slag te gaan. Plekken die je als mens, als leider van nu of leider van morgen, geruststellen, je leren om heel en geĆÆnspireerd te blijven en plekken die spreken tot die mysterieuze impulsen die maken dat we ons verdiepen in het mysterie van ons zijn.

Menselijk leiderschap

Dat is wat we doen. Door middel van kennis, ervaringen, samenkomst en praktische tools. We helpen om iets van menselijkheid terug te brengen in de wereld en zo ook te onderzoeken hoe we als leiders een richting kunnen vinden waarbij we vanuit de binnenkant, vanuit verbinding, bijdragen aan een duurzame toekomst. Dat is hard nodig in deze tijd; menselijk leiderschap.

Zakelijk netwerk

OPEN Business Leaders is opgericht in 2011 onder de naam Business Leaders. Toen nog met het onderschrift ā€œeen zakelijk netwerk op niveauā€. Onze ambitie was om het grootste zakelijke netwerk van Nederland te creĆ«ren voor algemeen directeuren, ondernemers en bestuurders van grotere organisaties. Dat deden we niet vanuit een hoger doel of idealistische drijfveer. Onze drijfveer was puur zakelijk en op economische groei gericht. We zagen een gat in de markt en zijn gaan rennen.

Honderden leiders

Vanuit een onbegrensde drive zijn we zo na 2011 redelijk snel gegroeid naar misschien wel een van de grootste sector-overstijgende netwerken in Nederland en BelgiĆ«. Honderden leiders hebben zich door de jaren heen aangesloten. Daarin heeft de groei vele onderschriften, missies en visies gekend. Van ā€œnetwerk op niveauā€ tot het zijn van de drijver in vooruitgang. De eerlijkheid is alleen dat onze kracht nooit heeft gezeten in het zakelijke, ondanks onze grote internationale ambities.

Onze kracht zit eerder in de gelijkgestemdheid, diversiteit en de openheid en veiligheid die we weten te creƫren door onze persoonlijke aanpak. We hebben het altijd anders gedaan. Niet alleen (netwerk-)bijeenkomsten, maar vooral vanuit persoonlijke verbinding leden 1-op-1 vooruit helpen.

OPEN Business Leaders

Dit besef is in 2016 aanleiding geweest om de naam Business Leaders aan te passen naar OPEN Business Leaders. We wilden niet ā€œweggooienā€ wat goed was, maar wel verduidelijken waar het kennelijk altijd om is gegaan. Sinds die omslag hebben er nog vele veranderingen plaatsgevonden, maar is wel een diepgewortelde imprint ontstaan.

Club Groeneveld

Die diepe worteling kwam ook door de snelle groei van Club Groeneveld, dat we in 2017 oprichtten. Het heeft ons geleerd dat we met onze programmaā€™s iets raken in deze tijd. Dat het belangrijk is om te bezinnen op vragen die we als mens, als leider, al veel te lang genegeerd hebben.

De meeste mensen zien OPEN Business Leaders als een belangrijke plek om uit te zoomen, tijd te maken voor verdieping en bezig te zijn met de lange termijn. Niet als zakelijk netwerk.

Nu gaat het ons niet zozeer om de grootte. Wel hebben we inmiddels aantallen waar we trots op zijn. Wat startte als ambitieus zakelijk netwerk, is inmiddels een plek van samenkomst geworden, waar jaarlijks honderden leiders bijeenkomen en deelnemen aan leerstromen, retraites en reizen.

Inspiratiebron

Vandaag de dag zouden we OPEN Business Leaders beschrijven als bron voor menselijk leiderschap. Een hybride netwerk, leeromgeving en oefenplek die je als leider van nu helpt om heel en geĆÆnspireerd te blijven leven en werken in een tijd die steeds meer van je vraagt. En om geĆÆnspireerd leiding te nemen en te geven.

Passend aanbod

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om ons aanbod aan te passen aan de tijd waarin we leven. Onze nieuwe en vernieuwende activiteiten zijn sinds die slag alle te plaatsen in de driehoek Mens, Samenleving en Natuur. In deze driehoek vindt ons leven en werken namelijk plaats en de relatie tussen deze drie polen zal harmonieuzer moeten worden willen we een weg vinden naar een duurzamere toekomst.

We reiken fundamentele onderwerpen aan op deze drie vlakken en willen samen met leiders van nu de vertaling maken van de fundamentele inzichten naar de handelspraktijk. Veel weten we niet en moeten we gezamenlijk onderzoeken. We stappen in een nieuwe wereld en wensen daar een doorgaande ontdekkingstocht van te maken. Er zijn nu geen standaard antwoorden meer voor de problemen waar wij als mens, als leider, als organisatie en als samenleving voor staan. We zullen die zelf moeten maken.

Leidende themaā€™s deze tijd zijn volgens ons:

  • Systeemontwrichting en extreme turbulentie.
  • De donkere kant van globalisering en technologie.
  • Ontworteling en crisis van mens-zijn. De niet verbonden samenleving.
  • Afbouw en vergankelijkheid.
  • Omgang met het niet weten
  • Maatschappelijke transformatie. Het ontstaan van een nieuw verhaal.
  • Gemis aan wijsheid versus overvloed aan kennis
Continue verdieping

Groter worden, uitbreiden, de toekomst, gaat voor ons over continue verdieping; het verdiepen van deze inhoud. Het belangrijkste is dat we ernaar streven om voeding voor de ziel te brengen; wezenlijke inspiratie op te roepen. In deze voeding komen menselijke vragen aan de orde en vragen omtrent samen leven en samen werken die al zo oud zijn als de mensheid zelf. Deze vragen moeten nu voorzien worden van de jas van deze tijd.

Vele vormen

De vormen waarin wij de inhoud presenteren zijn inmiddels talrijk: We maken podcasts en artikelen om wijsheid en ideeƫn over wijs denken en leiderschap een geluid te geven. We ontwikkelen verdiepende leerstromen met lezingen, trainingen en leergangen om te leren, jezelf als leider te ontwikkelen en met andere leiders te oefenen. We faciliteren momenten om samen te komen en te sparren over dat wat er in deze tijd aan de orde is. We organiseren inspiratiereizen om zelf te onderzoeken en de ervaring aan te leren gaan. We faciliteren retraites om stil te worden. En we ontwikkelen maatwerk om alles wat we doen ook voor organisaties aan te kunnen bieden.

Onze intentie is om wezenlijke inspiratie, wijsheid, rust, herkenning en moed te bieden en op te roepen. Soms voor een uur, soms een dag, een week, soms een leven. En hopelijk zelfs soms voor over meerdere generaties.

Sluit je bij ons aan

Als je als leider van nu verbinding ervaart met ons verhaal, neem dan eens contact met ons op. Er zijn veel manieren om aan te sluiten of op de hoogte te blijven. Dat kan bijvoorbeeld via onze longreads en podcasts. Maar je kunt ook lid worden van onze organisatie.

Neem contact op